Privancy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Aupraline BVBA verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt tijdens het bezoek aan haar site te beschermen.

Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 en met naleving van de privacy policy.

Telefoonnummer: 
03/233.13.08
Vestingadres:
Nationalestraat 42
2000 Antwerpen
Maatschappelijke zetel:
Lombardenvest 68 bus 201
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer:
0474.229.634